หมวดหมู่ย่อย

สมาชิกเข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชมประกาศนี้: 176 คนหน้าแรก > ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก > ทัวร์เอเซีย

ทัวร์ฟิลิปปินส์ มะนิลา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เซบู แปซิฟิค แอร์ไลน์

ทัวร์ฟิลิปปินส์ มะนิลา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เซบู แปซิฟิค แอร์ไลน์
คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดจริง
:ผู้ประกาศ
เจมส์ บุคคลคนทั่วไป
:ที่อยู่
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
:จังหวัด
นครปฐม
:เบอร์โทรศัพท์
28319228
:อีเมล์ผู้ประกาศ
คลิกเพื่อส่งอีเมล์หาผู้ประกาศ
:ความต้องการ
ต้องการขาย
:สภาพสินค้า
ของใหม่
:ราคา
23,900.- บาท
:อัพเดทล่าสุด
14 มิถุนายน 2560 เวลา: 13.22 น.
:เว็บไซต์
คลิกเพื่อเข้าดูเว็บไซต์
:แชร์กับเพื่อน
แก้ไขประกาศ | ส่งให้เพื่อนของคุณ | แจ้งลบ - ยกเลิกประกาศ | ลบประกาศนี้
วันที่ 1   กรุงเทพฯ – มะนิลา –โบสถ์เซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ชมโชว์พื้นเมืองrnrn07.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ T เพื่อเช็คอินของสายการบิน เซบูแปซิฟิคแอร์ โดยมีทีมงาน ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกrn09.40 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบิน เซบูแปซิฟิกแอร์ (Cebu Pacific Air) เที่ยวบินที่ 5J930 ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.30 ชั่วโมงrn14.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนินอย อาเกียโน่ ประเทศฟิลิปปินส์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรหลังจากนั้น นำท่านแวะชม โบสถ์เซ็นต์โจเซฟ และชม ออร์แกนไม้ไผ่ ที่มีชื่อเสียงและมีเพียงแห่งเดียวในโลก จากนั้นนำท่านชม รถ จี๊ป Jeepney ปัจจุบัน ถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของชาวฟิลิปปินส์ และเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ ผลจากสงครามโลกครั้งที่สองที่ กองทัพอเมริกาได้ทิ้งเอาไว้ ชาวฟิลิปปินส์จึงนำรถ จี๊ป มาดัดแปลงทำเป็นรถโดยสาร เพื่อใช้บรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้นrnเย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สนุกสนานกับการร้องเพลงและการเต้นรำแบบพื้นเมืองของชาวฟิลิปปินส์rnหลังจากนั้น เช็คอินเข้าที่พัก Y2 Residence Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา (พักห้องละ 2 ท่าน)rnrnวันที่ 2   มะนิลา – เกาะคอร์เรกิดอร์ – อุโมงค์มาลินตา - ช้อปปิ้งห้าง Greenhills Shopping Centerrnrnเช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปท่าเรือ นั่งเรือเฟอร์รี่ไป เกาะคอร์เรกิดอร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง เกาะคอร์เรกิดอร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของฟิลิปปินส์ ในสมัยก่อนเกาะนี้เป็นที่ตั้งสำคัญในการป้องกันภัยทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นกับ เมืองหลวงกรุงมะนิลา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เกาะแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในระหว่างการรุกรานและการปลดปล่อยของฟิลิปปินส์ออกจากกองกำลังญี่ปุ่น หลังสงครามสิ้นสุด ซากปรักหักพังที่เหลืออยู่บนเกาะ ถือว่าเป็นที่ระลึกทหาร ทหารอเมริกันฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นหลายคนที่สูญเสียชีวิตบนเกาะ นำท่านชม ห้องแสดงภาพประวัติ, อาวุธที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2rnกลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปชม อุโมงค์มาลินตา เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญอีกแห่งหนึ่ง นำท่านชม โชว์แสงสีเสียงเล่าประวัติของเกาะ และสัมผัสบรรยากาศเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น ในอดีตได้ใช้เป็นกองบัญชาการรบของทหารพันธมิตร อเมริกัน และ ฟิลิปปินส์ และท้ายที่สุดกลายเป็นโศกนาฎกรรมที่ถูกทหาร ญี่ปุ่น ล้อมรอบไว้จนอดอยากต้องยอมยกธงขาว ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงมะนิลา จากนั้นนำท่านไป ช้อปปิ้ง Greenhill Shopping Center เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัยrnเย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางเข้าที่พัก Y2 Residence Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา พักผ่อนตามอัธยาศัยrnวันที่ 3   สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก – Solaire Resort & Casino - ช้อปปิ้งห้าง SM Mall of Asia - มะนิลา - กรุงเทพฯrnrnเช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านชม สวนไรซาล เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล ผู้นำในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกัน ยังเป็นจุดที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรีย์แห่งนี้ เป็นจุดแรกที่ใช้เป็นหลักกิโลเมตรแรกสำหรับนับระยะถนนทุกๆสายในลูซอน อนุสาวรีย์แห่งนี้ จึงมีความสำคัญต่อชาวฟิลิปปินส์ จากนั้นนำท่านชม อินทรามูรอส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้องกันการรุกราน ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครอง, การศึกษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง นำท่านชม ความสวยงามของ โบสถ์ซานอะกุสติน เป็นสิ่งปลูกสร้างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไม่ถูกระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปน ใกล้ๆกับโบสถ์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าไว้ให้ได้ชื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกัน จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก สร้างติดกับแม่น้ำปาสิก ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรับมือข่าศึกศัตรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึง ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล ผู้ถูกจองจำที่นี่จนสิ้นชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมัยแห่งการต่อต้านอาณานิคมสเปนrnกลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านไปช้อปปิ้ง SM Mall of Asia เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย(พื้นที่กว่า 200 ไร่) ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า แบร์นเนม หรือเลือกซื้อของฝากต่างๆตามอัธยาศัยrnเย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินrn21.35 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน เซบูแปซิฟิคแอร์ (Cebu Pacific Air) เที่ยวบินที่ 5J931 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.15 ชั่วโมงrn23.50 น. เดินทางถึง ท่าอาก
ลิงค์ประกาศนี้:

 • เหล็กดัด
 • หลังคาโพลีคาร์บอเนต
 • ท่ออากาศ
 • ระบบระบายอากาศ
 • น้ำยาแอร์ ราคา
 • ติด ngv
 • ประตูรีโมท
 • แอร์ Mitsubishi
 • พิมพ์ซองจดหมาย

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจในหมวด: ทัวร์เอเซีย

โฆษณาสินค้า คุณภาพ คลิกได้เลย