หมวดหมู่ย่อย

สมาชิกเข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชมประกาศนี้: 408 คนหน้าแรก > การศึกษา อบรม ติวเตอร์ > อบรมสัมนา

การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) เรียน 4 วันเต็ม เวลา 09.00 -16.00 น. ราคา 9630

การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) เรียน 4 วันเต็ม เวลา 09.00 -16.00 น.  ราคา 9630
คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดจริง
:ผู้ประกาศ
สถาบัน บริษัทดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด บุคคลคนทั่วไป
:ที่อยู่
2/11 ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม 10250
:จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
:เบอร์โทรศัพท์
23202291
:อีเมล์ผู้ประกาศ
คลิกเพื่อส่งอีเมล์หาผู้ประกาศ
:ความต้องการ
ต้องการขาย
:สภาพสินค้า
ของใหม่
:ราคา
9,630.- บาท
:อัพเดทล่าสุด
13 มิถุนายน 2562 เวลา: 11.15 น.
:เว็บไซต์
คลิกเพื่อเข้าดูเว็บไซต์
:แชร์กับเพื่อน
แก้ไขประกาศ | ส่งให้เพื่อนของคุณ | แจ้งลบ - ยกเลิกประกาศ | ลบประกาศนี้
การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) เรียน 4 วันเต็ม เวลา 09.00 -16.30 น. ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป ราคา 9,630 บาท (ราคานี้รวม VAT 7% แต่รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) เหมาะสำหรับผู้ไม่ได้จบบัญชี แต่ต้องทำงานเกี่ยวกับบัญชี เน้นเพื่อนำไปเพื่อการทำงาน เน้นสอนบัญชีเบื้องต้น การทำความเข้าใจ เดบิต เครดิต สอนช้า ๆ รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้อง
หัวข้ออบรม วันที่ 1.  ความสำคัญของบัญชีและภาษีสำหรับองค์กร  รู้จักเอกสารบัญชีเบื้องต้นการจัดทำและจัดเก็บ(ใบสำคัญและสมุดรายวันต่างๆ)  ความสำคัญ/สัมพันธ์ของการบันทึกบัญชีคู่และสมการบัญชี/เดบิต/เครดิต  ความเข้าใจและความหมายอย่างง่ายของสินทรัพย์ หนี้สิ้น ส่วนของเจ้าของ รายได้ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย/บริหาร  หลักการวิเคราะห์รายการค้า ที่เกิดขึ้นสำหรับองค์กร  ความสำคัญการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน-ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย,ทั่วไป(บันทึกลงรายการ)  ความเข้าใจบัญชีในแยกประเภท งบทดลอง  ที่มาและความสำคัญงบการเงิน  ความสำคัญ  การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า และวิธีการบันทึกบัญชีสินค้า  การจัดทำงบต้นทุนขาย/งบต้นทุนผลิต(เบื้องต้น) วันที่ 2  ทบทวนหลักการและวิธีการบัญชีวันที่ 1  บันทึกบัญชีรายวันสำหรับกิจการ 1 เดือน(จากโจทย์ตัวอย่าง)  นำรายวันเข้าแยกประเภทเพื่อเก็บตัวเลข  เก็บตัวเลขคงเหลือเพื่อออกงบทดลอง  บันทึกสินค้าเข้ารายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า  จัดทำรายงานสินค้าปลายงวด  จัดทำงบต้นทุนขาย  จัดทำงบการเงิน(งบแสดงฐานะการเงิน,งบกำไรขาดทุน  การคำนวณการเงินเบื้องต้น  ประโยชน์ของการดูงบการเงินทุกเดือน วันที่ 3  อธิบายภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับองค์กรทั่วไปที่ต้องรับผิดชอบ  แบบฟอร์มภาษีที่ควรทราบ  ความหมายของภาษีหัก ณ ที่จ่าย  อธิบายแบบฟอร์มใบหัก ณ ที่จ่าย ความสำคัญและวิธีการกรอก  อัตรา วิธีการหัก ณ ที่จ่ายและวิธีนำส่งภาษี  ความแตกต่าง ภงด 3,ภงด 53,ภงด 2,ภงด 2ก  อะไรบ้างที่ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย  กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ ทำอย่างไรจึงจะถูกต้องและวิธีการบันทึกบัญชี  ฝึกการหัก ณ ที่จ่ายในอัตราต่างๆและฝึกการกรอกแบบ  การคำนวณเงินเพิ่มกรณียื่นผิด/เพิ่มเติมภาษีหัก ณ ที่จ่าย  การหักณที่จ่ายสำหรับ ม 40(1),(2)  ความรู้ด้านภาษีบุคคลธรรมดา และวิธีการคำนวณเบื้องต้น  การคำนวณเงินเดือนพนักงาน(มีโจทย์ตัวอย่าง)  วิธีการกรอก ภงด 1 , ภงด1 ก และวิธีการนำส่ง  วิธีการหักประกันสังคมและวิธีการนำส่ง  การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินเดือน  สรุปภาพรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ถาม-ตอบ วันที่ 4  อธิบายความหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้มีหน้าที  อะไรบ้างยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  กิจการใดบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0  วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและแบบภาษีในการนำส่ง  วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม  ใบกำกับภาษีแบบใดที่สามารถใช้ภาษซื้อหักภาษีได้  ตัวอย่างการออกใบกำกับอย่างย่อ/เต็ม  ฝึกการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ ขาย และกรอกแบบ ภพ. 30  เบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตัวอย่างการคำนวณเบื้องต้น)  ความหมายภาษีเงินเงินนิติบุคคล  ความแตกต่างกำไรทางบัญชี กำไรทางภาษี  อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าสุด และการคำนวณเปรียบเทียบ  การเสียภาษีครึ่งปี วิธีการคำนวณและยื่นแบบภงด 51  รายจ่ายใดบ้างที่สรรพากรไม่ให้หักค่าใช้จ่ายทางภาษี(รายจ่ายต้องห้าม)  วิธีการคำนวณภาษีสิ้นปีและวิธีการยื่น ภงด 50  สรุป  ถาม-ตอบ
ลิงค์ประกาศนี้:

  • เหล็กดัด
  • หลังคาโพลีคาร์บอเนต
  • ท่ออากาศ
  • ระบบระบายอากาศ
  • น้ำยาแอร์ ราคา
  • ติด ngv
  • ประตูรีโมท
  • แอร์ Mitsubishi
  • พิมพ์ซองจดหมาย

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจในหมวด: อบรมสัมนา

โฆษณาสินค้า คุณภาพ คลิกได้เลย