หมวดหมู่ย่อย

สมาชิกเข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชมประกาศนี้: 252 คนหน้าแรก > การศึกษา อบรม ติวเตอร์ > อบรมสัมนา

การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) เรียน 4 วันเต็ม เวลา 09.00 -16.00 น. ราคา 9630

การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) เรียน 4 วันเต็ม เวลา 09.00 -16.00 น.  ราคา 9630
คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดจริง
:ผู้ประกาศ
สถาบัน บริษัทดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด บุคคลคนทั่วไป
:ที่อยู่
2/11 ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม 10250
:จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
:เบอร์โทรศัพท์
23202291
:อีเมล์ผู้ประกาศ
คลิกเพื่อส่งอีเมล์หาผู้ประกาศ
:ความต้องการ
ต้องการขาย
:สภาพสินค้า
ของใหม่
:ราคา
9,630.- บาท
:อัพเดทล่าสุด
25 ตุลาคม 2561 เวลา: 10.30 น.
:เว็บไซต์
คลิกเพื่อเข้าดูเว็บไซต์
:แชร์กับเพื่อน
แก้ไขประกาศ | ส่งให้เพื่อนของคุณ | แจ้งลบ - ยกเลิกประกาศ | ลบประกาศนี้
หัวข้ออบรม
วันที่ 1.
	ความสำคัญของบัญชีและภาษีสำหรับองค์กร
	รู้จักเอกสารบัญชีเบื้องต้นการจัดทำและจัดเก็บ(ใบสำคัญและสมุดรายวันต่างๆ)
	ความสำคัญ/สัมพันธ์ของการบันทึกบัญชีคู่และสมการบัญชี/เดบิต/เครดิต
	ความเข้าใจและความหมายอย่างง่ายของสินทรัพย์ หนี้สิ้น ส่วนของเจ้าของ รายได้ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย/บริหาร
	หลักการวิเคราะห์รายการค้า ที่เกิดขึ้นสำหรับองค์กร
	ความสำคัญการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน-ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย,ทั่วไป(บันทึกลงรายการ)
	ความเข้าใจบัญชีในแยกประเภท งบทดลอง
	ที่มาและความสำคัญงบการเงิน
	ความสำคัญ
	การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า และวิธีการบันทึกบัญชีสินค้า
	การจัดทำงบต้นทุนขาย/งบต้นทุนผลิต(เบื้องต้น)
วันที่ 2
	ทบทวนหลักการและวิธีการบัญชีวันที่ 1
	บันทึกบัญชีรายวันสำหรับกิจการ 1 เดือน(จากโจทย์ตัวอย่าง)
	นำรายวันเข้าแยกประเภทเพื่อเก็บตัวเลข
	เก็บตัวเลขคงเหลือเพื่อออกงบทดลอง
	บันทึกสินค้าเข้ารายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า
	จัดทำรายงานสินค้าปลายงวด
	จัดทำงบต้นทุนขาย
	จัดทำงบการเงิน(งบแสดงฐานะการเงิน,งบกำไรขาดทุน
	การคำนวณการเงินเบื้องต้น
	ประโยชน์ของการดูงบการเงินทุกเดือนวันที่ 3
	อธิบายภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับองค์กรทั่วไปที่ต้องรับผิดชอบ
	แบบฟอร์มภาษีที่ควรทราบ
	ความหมายของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	อธิบายแบบฟอร์มใบหัก ณ ที่จ่าย ความสำคัญและวิธีการกรอก
	อัตรา วิธีการหัก ณ ที่จ่ายและวิธีนำส่งภาษี
	ความแตกต่าง ภงด 3,ภงด 53,ภงด 2,ภงด 2ก
	อะไรบ้างที่ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย
	กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ ทำอย่างไรจึงจะถูกต้องและวิธีการบันทึกบัญชี
	ฝึกการหัก ณ ที่จ่ายในอัตราต่างๆและฝึกการกรอกแบบ
	การคำนวณเงินเพิ่มกรณียื่นผิด/เพิ่มเติมภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	การหักณที่จ่ายสำหรับ ม 40(1),(2)
	ความรู้ด้านภาษีบุคคลธรรมดา และวิธีการคำนวณเบื้องต้น
	การคำนวณเงินเดือนพนักงาน(มีโจทย์ตัวอย่าง)
	วิธีการกรอก ภงด 1 , ภงด1 ก และวิธีการนำส่ง
	วิธีการหักประกันสังคมและวิธีการนำส่ง
	การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินเดือน
	สรุปภาพรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ถาม-ตอบ
วันที่ 4
	อธิบายความหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้มีหน้าที
	อะไรบ้างยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
	กิจการใดบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0
	วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและแบบภาษีในการนำส่ง
	วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ใบกำกับภาษีแบบใดที่สามารถใช้ภาษซื้อหักภาษีได้
	ตัวอย่างการออกใบกำกับอย่างย่อ/เต็ม
	ฝึกการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ ขาย และกรอกแบบ ภพ. 30
	เบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตัวอย่างการคำนวณเบื้องต้น)
	ความหมายภาษีเงินเงินนิติบุคคล
	ความแตกต่างกำไรทางบัญชี กำไรทางภาษี
	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าสุด และการคำนวณเปรียบเทียบ
	การเสียภาษีครึ่งปี วิธีการคำนวณและยื่นแบบภงด 51
	รายจ่ายใดบ้างที่สรรพากรไม่ให้หักค่าใช้จ่ายทางภาษี(รายจ่ายต้องห้าม)
	วิธีการคำนวณภาษีสิ้นปีและวิธีการยื่น ภงด 50
	สรุป
	ถาม-ตอบ 
 
ลิงค์ประกาศนี้:

  • เหล็กดัด
  • หลังคาโพลีคาร์บอเนต
  • ท่ออากาศ
  • ระบบระบายอากาศ
  • น้ำยาแอร์ ราคา
  • ติด ngv
  • ประตูรีโมท
  • แอร์ Mitsubishi
  • พิมพ์ซองจดหมาย

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจในหมวด: อบรมสัมนา

โฆษณาสินค้า คุณภาพ คลิกได้เลย